O wystawie

PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce

Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć kobiet polskich, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym. Poprzez ekspozycję wystawy kształtowana będzie i rozwijana oraz upowszechniana wiedza oraz świadomość społeczna na temat wkładu kobiet w rozwój edukacji i nauki w Polsce oraz na świecie. Prezentacja wybitnych kobiet jako pionierek w zawodach i funkcjach publicznych o szczególnym prestiżu ma mieć walor edukacyjny i promować proaktywne postawy Polek współcześnie.


W mediach


Pionierki
Kobiety. Edukacja. Nauka. Sztuka
„Pionierki” w Białymstoku
Bohaterki wystawy


"PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce"

Organizator wystawy: Instytut Studiów Kobiecych

Bohaterki wystawy

Krótko o bohaterkach wystawy