Polskie kobiety w tożsamości społecznej

Kolekcja "Polskie kobiety w tożsamości społeczej"
dostępna po kliknięciu w poniższy link

Polskie kobiety w tożsamości społecznej

O projekcie

Celem projektu jest upowszechnienie oraz popularyzacja w społeczeństwie historii Polek oraz ukazanie ich miejsca w tożsamości społecznej i pamięci zbiorowej. Kolekcja „Historia Kobiet” zawiera dokumenty świadczące o miejscu Polek w historii, rolach społecznych kobiet, tożsamości Polek, formach działalności, aktywnościach indywidulanych i zbiorowych kobiet – rolach społecznych, publicznych, kulturalnych. Dokumenty kolekcji świadczą o życiu codziennym Polek. Kolekcja upowszechnia i promuje historię społeczną oraz przedstawia miejsce kobiet w społeczeństwie. Projekt upowszechnia badania naukowe z zakresu historii kobiet w środowiskach naukowych i pozanaukowych, lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Partnerzy

  • Podlaska Biblioteka Cyfrowa
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
  • Archiwum Państwowe w Białymstoku
  • Muzeum Podlaskie
  • Muzeum Okręgowe w Suwałkach
  • Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich
  • Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Białymstoku
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Zespół

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Dr Justyna Zajko-Czochańska

Mgr Justyna Kowalska

Mgr Joanna Tyszka

Mgr Łukasz Prokopowicz


Konferencja

Informacje wkrótce
Seminaria

Informacje wkrótce
Wizyty studyjne

Wizyta studyjna nr 1

Informacje wkrótce

Film

Film pt.:

Informacje wkrótce

Galeria
Kontakt

Adres

Instytut Studiów Kobiecych
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”
nr projektu NdS/550508/2022/2022, kwota dofinansowania 513700,00 zł., całkowita wartość projektu 513700,00 zł.