PROJEKTY KRAJOWE

2017 r.

”Słownik biograficzny kobiet kultury. Białystok i województwo podlaskie", cz. I

Projekt dotyczył powołania zespołu badawczego pod koordynacją prof. Małgorzaty Dajnowicz oraz opracowania materiału, który posłużył do publikacji słownika. Jedną z bohaterek opracowania jest Jadwiga Klimkiewiczowa, działaczka społeczna i polityczna z Białegostoku, wybrana do Rady Miejskiej Białegostoku w 1919 r.

2016 r.

Cykl seminariów naukowo-edukacyjnych pt."Kobiety w kulturze chrześcijańskiej"

Opracowaną przez Instytut Studiów Kobiecych i IV LO w Białymstoku ofertę seminariów naukowo-edukacyjnych skierowano do społeczności liceów białostockich. Udział w spotkaniach seminaryjnych w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB wzięło ponad 100 uczniów. Część główna seminariów dotyczyła prelekcji na temat wkładu kobiet w dziedzictwo kultury chrześcijańskiej w Europie, wygłoszonych przez profesorów IHiNP UwB.