PARTNERZY

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Instytut Historii (przekształcony w Instytut Historii i Nauk Politycznych) jest jednym z pierwszych instytutów/jednostek powołanych na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (aktualnie Uniwersytetu w Białymstoku). Kształci studentów na kierynku historia, stosunki międzynarodowe i studia wschodnie. Badania naukowe prowadzone są w ramach katedr i zakładów, w których pracuje 49 pracowników naukowo-dydaktycznych. Znacząca część inicjatyw Instytutu Studiów Kobiecych organizowana była w partnerstwie z Zakładem Ruchów Społecznych i Politycznych.

Instytut Historii i Nauk Politycznych


Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Jako samodzielny wydział – Wydział Prawa rozpoczął swoje funkcjonowanie na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1987 r. (Instytut Prawa na prawach wydziału). Obecnie Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach: Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Europeistyka, Kryminologia.

Wydział Prawa UwB


IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida

IV LO powstało 1971 r. W 1998 r. szkoła otrzymała sztandar i imię Cypriana Kamila Norwida. Jedno z czołowych liceów w województwie podlaskim. Wyróżnia się z pośród innych szkół średnich Białegostoku i regionu poważnymi osiągnięciami sportowymi uczniów oraz wysokim wskaźnikiem poziomu edukacyjnego licealistów i absolwentów (maturzystów). Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z wieloma szkołami w Europie.

IV LO