O wystawie

Kobiety. POLSKA MODA

Celem wystawy jest upowszechnienie historii Polek poprzez organizację wystawy o modzie polskiej, ekspozycji na temat historii mody i ubioru w Polsce w XX w. Jest to tematyka zaprezentowana w sposób pionierski, jako element kultury i zjawiska społecznego. Poprzez ekspozycję wystawy następuje upowszechnienie i spopularyzowanie wiedzy o Polkach zasłużonych dla rozwoju polskiej mody i przemysłu odzieżowego po 1945 r. Na planszach przedstawione są sylwetki, pokazy i wydarzenia związane z polską modą. Treści wystawy ukazują także przemiany społeczne jakie następowały w Polsce w latach 1945 – 1989. Ubiór stał się wówczas elementem prezentacji postaw i poglądów, często opozycyjnych wobec ówczesnego systemu, symbolem "ścierania się" wpływów bloku komunistycznego ze światem zachodnim.


W mediach

Film - Kobiety. Polska moda


Kobiety i polska moda w czasach PRL-u na wystawie w kampusie UwB
Historia kobiet i mody polskiej na Uniwersytecie w BiałymstokuIKONY POLSKIEJ MODY


"Kobiety. POLSKA MODA"

Organizator wystawy: Instytut Studiów Kobiecych

Ikony polskiej mody

Krótko o ikonach mody