KONTAKT

Instytut Studiów Kobiecych

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

telefon: +48 880 638 099

fax: +48 85 745 74 43

email: isk.bialystok@gmail.com