KONTAKT

Instytut Studiów Kobiecych

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

email: isk.bialystok@gmail.com