KONFERENCJE KRAJOWE

2017 r.

II ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prasa organizacji politycznych" z cyklu ”Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”,
29-30 czerwiec, Białystok-Supraśl

Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych UwB zorganizowali II ogólnopolską konferencję naukową pt. ”Prasa organizacji politycznych” z cyklu ”Polityka i politycy w parsie XX i XXI w.”. Udział w konferencji zgłosili specjaliści z zakresu historii prasy, w tym również prasoznawcy i politolodzy, m.in. z UW, UJ, UMK, UMCS, UŁ, UwB. Patronatem naukowym konferencję objął Prof. dr hab. Rober Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, patonatem honorowym - Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski oraz Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.

2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku",
16-17 czerwiec, Białystok

Celem konferencji pt. "Polityka i politycy w parsie XX i XXI w." było podjęcie dyskusji naukowej na temat form oraz ewolucji obecności polityki i polityków na łamach prasy oraz roli i znaczenia prasy oraz dziennikarzy prasowych w kreowaniu polityki. Efektem debaty jest monografia naukowa pt. "Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.", pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Wydawnictwo HUMANICA, Białystok 2016, na którą złożyły się opracowania 28 badaczy z różnych ośrodków naukowych z Polski.

2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)",
22-24 maja, Białystok

Konferencja ogólnopolska to prestiżowe wydarzenie naukowe Komisji Historii Kobiet PAN współorganizowane przez Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych UwB i Instytut Studiów Kobiecych. Efektem konferencji jest kolejny tom KHK KNH PAN, opublikowany przy współudziale WHS UwB i Instytutu pt. "Drogi Kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII – XXI wieku)", pod red. Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.

IV spotkanie naukowe z cyklu ”Kobiety w życiu publicznym”, konferencja naukowa pt. "Kobiety – polityka – prawo – dyskurs publiczny",
15-16 października, Białystok-Augustów

Instytut Studiów Kobiecych wraz z Zakładem Ruchów Społecznych i Politycznych UwB i Książnicą Podlaską zorganizował kolejną debatę z cyklu „Kobiety w życiu publicznym". Podczas spotkania dyskutowano o miejscu kobiet w polityce, problematyce eksponowanej w dyskursie medialnym oraz wpływie prawa na możliwości udziału kobiet w życiu publicznym. Teksty z debaty ukazały się w "Czasopiśmie Naukowym Instytutu Studiów Kobiecych" nr 1 (1) 2016.