Ogólnopolska konferencja naukowa

Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne

Białowieża 20-22 września 2023 r.

Program konferencji

O konferencji

Ogólnopolska konferencja „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne” to kolejna inicjatywa naukowa Instytutu Studiów Kobiecych stawiająca w centrum uwagi kobiety i ich obecność w różnych obszarach życia społecznego. Konferencja odbędzie się w Białowieży w dniach 20-22 września 2023 r. Organizatorami tego wydarzenia są Instytut Studiów Kobiecych oraz Katedra Historii Kultury i Pracownia Historii Kobiet Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie i promowanie wyników badań naukowych dotyczących obecności kobiet w szeroko rozumianej kulturze, wpływu kobiet na kształt prawa w przeszłości i współcześnie a także roli i miejsca kobiet w życiu publicznym. Wszystkie te trzy obszary aktywności kobiet będą rozpatrywane w ujęciu przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, uwzględniającym zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach.

Konferencja ma stanowić przestrzeń dla dyskusji oraz prezentacji wyników badań i osiągnięć naukowych w zakresie tematyki kobiet w kulturze, prawie, społeczeństwie, mediach, życiu publicznym. Konferencja ma też umożliwić naukowe przeanalizowanie wpływu kobiet na kształtowanie losów kraju i świata, społeczeństw lokalnych i globalnych, reguł w nich obowiązujących (legislacji) a także szeroko pojętego życia publicznego. Podjęcie naukowej dyskusji w tych sferach umożliwi nawiązanie współpracy środowiska naukowego, czego efektem mogą być wspólne prace i projekty.

Konferencja adresowana jest do badaczy, którzy zajmują się badaniami dotyczącymi obecności kobiet w kulturze, prawie czy życiu publicznym. Do udziału w trzydniowej debacie zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności historii, literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk prawnych. Organizatorzy nie wprowadzają ograniczeń wiekowych i do udziału w debacie zachęcają zarówno doświadczonych badaczy posiadających stopnie i tytuły naukowe, jak również młodych naukowców. Referaty naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz - Przewodnicząca

Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Prof. dr hab. Ewa Maj

Prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK

Dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB

Dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. USz.

Ważne daty

30 kwietnia 2023 r. – ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń udziału w konferencji

21 maja 2023 r. – ogłoszenie zakwalifikowanych do wygłoszenia w konferencji referatów

15 czerwca 2023 r. – ostatni dzień przyjmowania opłat konferencyjnych

2 września 2023 r. – ogłoszenie harmonogramu konferencji

20-22 września 2023 r. – ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne”


Zgłoszenie udziału

Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konferencji odbywa się za pośrednictwem formularza, który znajdziecie Państwo pod adresem: https://forms.gle/A6y3qoQJ5ZtkPEmS7.

W związku z udziałem w konferencji należy uiścić opłatę konferencyjną w kwocie 700 zł. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają uczestnikom 2 noclegi w hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja, pełne wyżywienie tj. śniadania, obiady, kolacje i dostępny podczas obrad bufet kawowy, udział w dwóch wieczorach integracyjnych, certyfikat uczestnictwa, pakiet uczestnika i materiały konferencyjne a autorom artykułów egzemplarz autorski monografii naukowej.

Opłaty konferencyjne należy uiścić do 15 czerwca 2023 r. Płatności za uczestnictwo w wydarzeniu w formie przelewu na rachunek bankowy Instytutu Studiów Kobiecych (Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok) należy dokonywać zgodnie z poniższymi danymi:
˗ numer konta bankowego 57 2130 0004 2001 0572 8035 0001,
˗ tytuł wpłaty: KONFERENCJA KOBIETY 2023 – imię i nazwisko uczestnika (uczestników).

Kontakt

Komitet organizacyjny

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
tel. 603 837 789
dr Justyna Zajko-Czochańska
tel. 792 271 006
mgr Justyna Kowalska

Ogólnopolską konferencję naukową „Kobiety - kultura - prawo - życie publiczne” dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki. Nazwa projektu: „Kobiety - kultura - prawo - życie publiczne” (nr rej. DNK/SP/547132/2022).
Wartość dofinansowania: 190 500 zł. Całkowity koszt: 215 000 zł.