Otwarte centrum wiedzy o historii Polek

Kolekcja "Otwarte centrum wiedzy o historii Polek"
dostępna po kliknięciu w poniższy link

Otwarte centrum wiedzy o historii Polek

O projekcie

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o historii kobiet, promowanie badań humanistycznych w społeczeństwie oraz wkładu kobiet polskich w dzieje regionu, kraju, w kulturę, edukację, naukę, tradycję narodową, tożsamość, pamięć zbiorową Polaków. W dokumentach zamieszczonych kolekcji „Historia Kobiet” odnajdziemy informacje o życiu codziennym kobiet, postawach patriotycznych, obywatelskich, rolach społecznych, przedstawianych z perspektywy dziejów regionalnych i przestrzeni kraju. Kolekcja ta jest swoistym pogłębieniem wiedzy o historii, w tym historii kobiet. Realizacja projektu wpłynie to na pogłębienie zainteresowania w społeczeństwie historią, w tym dziejami Polek, nastąpi popularyzacja i promocja historii w grupach społeczeństwa nie związanych z nauką na co dzień.

Partnerzy

 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku
 • Muzeum Podlaskie
 • Muzeum Okręgowe w Suwałkach
 • Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich
 • Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Tykocinie

Zespół

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Dr Maria Bauchrowicz-Tocka

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

Mgr Justyna Kowalska

Konferencja

Informacje wkrótce
Film

Film pt.: Polki. Patriotki. Obywatelki (I)


Film pt.: Polki. Patriotki. Obywatelki (II)


Galeria
Kontakt

Adres

Instytut Studiów Kobiecych
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”
nr projektu NdS/546335/2022/2022 kwota dofinansowania 500000,00 zł. całkowita wartość projektu 500000,00 zł.